Dersom du har glemt eller ønsker å endre passordet kan du kan du gå til Login og velge “Lost your password?” under innloggingsboksen. Hvis ditt brukernavn (som må oppgis) er registrert i systemet vil du etter kort tid få tilsendt en e-post knyttet til brukerkontoen din. I denne e-posten kan du følge anvisningene og klikke på angitt link for å sette et nytt automatisk generert passord. Dersom du ønsker å endre det genererte passordet stryker du dette og skriver inn ditt eget i det samme feltet. Et sterkt passord anbefales.

Hvis du har glemt brukernavnet kan du fylle ut skjemaet under. Norsk Hotellsikkerhet vil etter noe tid manuelt verifisere opplysningene og eventuelt tildele deg et nytt brukernavn slik at du kan generere ditt eget passord som beskrevet over.

VIKTIG! Om du deler login med andre i samme avdeling/avsnitt er det avgjørende at ny login blir gjort kjent for dine kollegaer. Hvis ikke må neste kollega som skal logge seg inn generere nytt passord som igjen vil ugyldiggjøre det du selv har opprettet.

Skjemautfylling - glemt brukernavn