For nye brukere som ønsker å være med i Hotellenes sikkerhetsinformasjon kan skjemaet under fylles ut. 
Opplysningene vil bli vurdert manuelt og du får innen rimelig tid tilbakemelding pr. e-post.

Skjemautfylling - ny bruker