Startside Opplæring i nødinstrukser (Nødmanual)

For at en Nødmanual skal fungere i praksis, må alle ansatte ha nødvendig opplæring. Siden hvert arbeidsområde har sine spesielle oppgaver, bør undervisningen legges avdelingsvis. Det foreslås følgende inndeling:
  1. Resepsjonen (2,5 t.)
  2. Husøkonomavdelingen (70 min.)
  3. Kjøkken (70 min.)
  4. Restaurant og andre F&B-avdelinger (70 min.)
  5. Kurs/Konferanse (70 min.)
  6. Andre avdelinger som adm., økonomi, personal etc. (60 min.)

Resepsjonen har vesentlig mere å gjøre i en nødsituasjon enn de andre avdelingene, og bør få 2,5 timer med undervisning. I tillegg til at det gis opplæring i selve manualen, tar undervisningen for seg tenkelige brannårsaker i hotell, samt hvordan brann kan unngås i den daglige drift.

Norsk Hotellsikkerhet utarbeider dokumentasjon av opplæringen som skal arkiveres i hotellets brannbok, jfr. gjeldende forskrifter.