Startside Operativ ledelse

Å lede personell og gjester i en krisesituasjon, f.eks. ved brann og evakuering, er en meget krevende oppgave.  Men samtidig har overnattingsstedene et ansvar for at bl.a. brannvernorganisasjonen er slik at det finnes en fungerende løsning på hvordan denne skal organiseres i en nødsituasjon.

Enkelte virksomheter har tatt denne utfordringen alvorlig, og kan overfor myndigheter, kunder og eget tillitsmannsapparat vise til en operativ ledelse som trer i kraft når uhellet først er ute.  En situasjon av uventet og alvorlig karakter har behov for kontroll snarest mulig, og en ledelsesfunksjon må altså være tilstede 24 timer i døgnet i form av det personell som til enhver tid er på vakt.

Overnattingsstedets evne til å organisere eget personell i målrettet innsats for å redde liv, helse og hotellets eiendom krever overordnet styring, men er på langt nær noen umulighet.  Med lang erfaring i utfordringene som nevnt over, innehar Norsk Hotellsikkerhet den kompetanse som skal til for å gi virksomheten nødvendig kunnskap. Det er derfor utviklet et kurs (1 - 4 timer) for resepsjonister, brannvernleder og ledergruppe som tar for seg følgende:

  • Definisjon på krise
  • Menneskelige reaksjoner ved krise
  • Ledelsesform i nødsituasjoner
  • Kommunikasjonsmuligheter og bruk av sambandsmidler
  • Prioriteter og organisering
  • Offentlige etaters organisering og behov
  • Hensiktsmessig eksponering av virksomhetens operative personell
  • Oppgaveløsninger

Det er etter hvert en rekke hoteller i Norge som har valgt denne ledelsesform, og som nå kan dokumentere overfor bl.a. større kunder og myndigheter at de har en operativ ledelse i nødsituasjoner 24 timer i døgnet (!).