Startside Nødinstruks

En nødinstruks, eller Nødmanual, er i regelen et varig dokument, og utvikles bare én gang, men bør revideres og tilpasses hvert enkelt hotell. Den bør ta for seg følgende temaer for å sikre hotellets gjester, ansatte og eiendom:
  • Brann
  • Evakuering
  • Akutt sykdom
  • Ran
  • Bombetrussel

Det er ingen direkte lovfestede krav som forlanger instrukser for handling ved Akutt sykdom, Ran og Bombetrussel, men det kan vel sies at markedet forventer av hotellene at dette er på plass.

Manualen kan lages/revideres av Norsk Hotellsikkerhet slik at alle ansatte lett kan finne frem til det aktuelle tema (f.eks. brann), og i dette kapittelet lese hva som gjelder sin avdeling/stilling i tilfelle en nødsituasjon. Det hele tar sikte på å tilpasse manualen slik at den er skreddersydd hvert enkelt hotell og dets organisasjon i forhold til den operative drift, samt krav i loven.

For praktisk nytte av Nødmanualen må det gis opplæring i denne til alle ansatte.