Startside Narkotikalære

I tilknytning hotelldrift ankommer det ulike typer mennesker til virksomheten, og alle er i utgangspunktet kjærkommene gjester.  Men fra tid til annen opplever de fleste overnattingssteder at ikke alle er slik man kanskje først trodde at de var.

Noen av disse gjestene kan være påvirket av narkotika, og således by på en del utfordringer som hotellfolk kanskje ikke er vant til å hanskes med.  En rekke spørsmål, og enkelte myter, svirrer rundt dette med narkomane og deres atferd i forskjellige sammenhenger.

I forhold til narkotikamisbruk på overnattingssteder (som på andre arbeidsplasser) dreier det seg ikke alltid bare om kunder, men også om ansatte som kan ligge under for bruk av forskjellige stoffer. Mange spør seg hvorledes de forskjellige preparatene ser ut og virker, og hvordan man kan se om en person er påvirket.

Norsk Hotellsikkerhet kan tilby et kurs (2 timer) som inneholder følgende:

  • Stoffkunnskap (cannabis, opiater, designerdrugs, sentralstimulerende stoffer, lege- og løsemidler)
  • Indikasjoner på bruk (f.eks. på hotellrom og toaletter)
  • Virkning (rusopplevelse, atferd og skadevirkninger)
  • "Hvordan ser de ut i rus?" og andre vanlige spørsmål
  • Handling når hotellpersonale oppdager bruk/omsetning av narkotika
  • Bilder av forskjellige stoffer og brukerutstyr
  • Menneskeverd

Det gis etter endt kurs et kompendium til hver deltaker som i detalj beskriver ovenstående temaer.