...setter standard!


Norsk Hotellsikkerhe
t        Tlf. +47 90 59 89 57
Peter Møllers vei 4D          
0585 Oslo

Org.nr. 981 679 083 MVA

E-post:
post@norskhotellsikkerhet.no

 

 

Velkommen til overnattingsstedenes sikkerhetsrådgiver!

Linker på denne side
Brannvernorganisering
Brannverndokumentasjon
Brannøvelse (se bilder)
Nødinstruks
Opplæring i Nødinstruks
Operativ ledelse
Narkotikalære
Norsk Hotellsikkerhet
Sikkerhetsinformasjon

Bordryttere - bestilling
Artikler forfattet av Norsk Hotellsikkerhet

Følg samfunnsutviklingen
Sikkerhet knyttet til overnattingssteder blir mer og mer aktuelt ettersom gjester, ansatte og myndigheter setter høyere krav til trygghet.  Norsk Hotellsikkerhet tilbyr rådgivningstjenester innen en rekke emner som bidrar til å ivareta både brukernes og virksomhetenes b
ehov på viktige områder.

I lys av samfunnsutviklingen generelt, samt økende krav i lover og forskrifter, syntes det klart at overnattingsstedene må legge vekt på også andre aspekter ved driften enn det som tradisjonelt ligger til grunn.  Herunder er sikkerhet et slikt aspekt - og vil forbli det også i fremtiden.

Bred kompetanse.
Norsk Hotellsikkerhet har 10 års erfaring fra et av landets ledende hotellkjeder, og kan således dokumentere stor kunnskap innen sikkerhetsarbeid i overnattingssteder.

Aktuelle emner
I oppføringen til venstre listes en rekke emner hvor Norsk Hotellsikkerhet kan tilby rådgivning og
tjenester rettet mot hotell, pensjonater, hospits og andre typer overnattingssteder.  En del av tjenestene gjenspeiler også krav som turoperatører, organisasjoner og andre virksomheter i økende grad søker å finne ut av på forhånd dersom man ønsker å inngå avtale med et overnattingssted - bl.a. innen HMS.

Også de ansatte i bedriften finner det riktig at bestemmelsene i forhold til HMS blir overholdt, og hotellsikkerhet er et viktig bidrag i forhold til dette.

Uforpliktende møte
Ved å ta kontakt med Norsk Hotellsikkerhet for et uforpliktende møte, eller bare ringe / sende e-post, har ditt overnattingssted tatt et riktig skritt i retning av å bli en enda sikrere bedrift.

Norsk Hotellsikkerhet samarbeider med