Startside Norsk Hotellsikkerhet - virksomheten

Norsk Hotellsikkerhet er et enkeltmannsforetak, og ble formelt etablert i mars år 2000 av Eivind Nilsen (undertegnede).  Jeg har 10 års erfaring med sikkerhet i hotell ved Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, hvorav 4 år som hotellets sikkerhetssjef, samt 2 år som ansvarlig for sikkerhetskoordineringen i Radisson Blu Region Norge.

Ideen bak foretaket er å tilby hoteller, pensjonater, herberger, hospits etc. kunnskap og rådgivning innen alle typer sikkerhet for overnattingssteder.  I dette ligger en rekke emner relatert til brannvern som de mest kompliserte, men også temaer innen narkotika og hotellbedrageri er høyst aktuelle emner som Norsk Hotellsikkerhet har bred kompetanse i.

Også brukerne av overnattingsstedene er en av målgruppene til Norsk Hotellsikkerhet. Firmaer, organisasjoner, foreninger og kommunale virksomheter har via foretaket en mulighet til å best mulig forsikre seg om at overnattingsstedene de benytter er av slik standard at lover og forskrifter overholdes - særlig innen brannvern og HMS.

I foretakets forretningsdrift vil kvalitet, ærlighet og fortrolighet alltid stå i fokus.  Det legges vekt på ryddige forretningsmessige relasjoner og gjensidige profesjonelle samarbeidsformer.

Norsk Hotellsikkerhet ønsker alle velkommen til å ta kontakt.


Eivind Nilsen
Rådgiver