Startside Brannvernorganisering

En virksomhets organisering innen brannvern vil være avgjørende for hvordan viktige gjøremål og funksjoner ved brann og evakuering blir utført.  Det stilles krav i lov og forskrifter til at dette er på plass og fungerende ved overnattingssteder til enhver tid, og dette er selvsagt også et krav fra gjester og ansatte.

Siden slik organisering normalt ligger til siden for den daglige drift, kan det oppleves som tungt og vanskelig for de ansvarlige innen brannvern å utvikle, vedlikeholde og trene sin egen brannvernorganisasjon.  Men samtidig føler man ansvaret for den oppgaven man har, og en ønsker derfor å gjøre det beste ut av det - spørsmålet er bare hvordan?

Norsk Hotellsikkerhet kan tilby alt fra enkel rådgivning til komplett analyse og utvikling av virksomhetens brannvernorganisering.  Dette inkluderer:

  • Organisering i den daglige drift
  • Organisering ved brann og evakuering
  • Utvikling og opplæring av instruks og planverk for alle ansatte
  • Ledelse av nøkkelpersoner og andre ansatte i henhold til planverk og instruks