Startside Brannverndokumentasjon

I et hvert særskilt brannobjekt vil dokumentasjon av brannvernarbeidet være av avgjørende betydning i forhold til myndighetenes tilsyn.  Et slikt tilsyn utføres av en representant fra det stedlige brannvesen sammen med virksomhetens brannvernleder (evt. også andre deltakere).

Dokumentasjonen (brannboken) skal være så godt oppdatert som mulig, og alltid klar for kontroll av brannvesenet.  På samme tid kan brannvernleder og objektets leder/eier bruke boken som et levende dokument i sitt arbeid for å gjøre virksomheten optimal med det til hensikt å forebygge brann og katastrofe.

Overnattingssteder besitter ikke alltid den kompetanse som skal til for å inneha en godkjent brannverndokumentasjon.  Til det er ofte slike virksomheter altfor opptatt med sitt daglige virke og normale drift, men er likevel klar over at branndokumentasjonen må være i orden.

For å være sikker på at brannboken er etter de krav som er satt i forskrift, kan Norsk Hotellsikkerhet kontaktes.  Følgende kan tilbys innen dokumentasjon:

  • Fullstendig oppbygging
  • Forbedring av eksisterende brannbok
  • Vedlikehold (f.eks. kvartalsvis)
  • Generell rådgivning knyttet til brannverndokumentasjon
  • Dokumenterbart system for internkontroll av brannforebyggende arbeid
  • 45 minutters foredrag om forskriften (Forebyggendeforskriften) rettet mot overnattingssteder