Startside

Se bilder fra brannøvelse

 Brannøvelser

I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn  (Forebyggendeforskriften) skal alle overnattingssteder med ti senger eller flere årlig avholde et tilstrekkelig antall brannøvelser.

Det settes krav til hvordan slike øvelser skal planlegges og utføres, og disse kravene er hjemlet i lov.  Særlige hensyn å ta er øvelsens målsetninger basert på virksomhetens operative planverk for tilfelle av brann og evakuering. Videre skal det tas hensyn til varsling av stedlig brannvesen, ledelsesforhold og motivasjonsfaktorer.

For å oppnå ovenstående og andre krav må det legges til grunn en skikkelig planlegging - særlig hvis offentlige etater er involvert.  Norsk Hotellsikkerhet innehar kompetanse etter en rekke brann- og evakueringsøvelser, og kan i samråd med overnattingsstedet bistå med følgende:

  • Fullstendig plan for øvelsen
  • Kontakt og samkjøring med offentlige etater
  • Målsetning(er) med øvelsen
  • Gjennomføring
  • Evaluering
  • Skriftlig oppsummering av øvelsen (for dokumentasjon)