Tilbake
Startside
Forebygging av vinningskriminalitet på hotell

Hotell- og overnattingssteder er i likhet med en rekke andre bedrifter utsatt for tyverier og bedrageri. Men eksisterer det mottiltak som kan være effektive?

Forskjellig områdesikring
I motsetning til en rekke andre virksomheter, har hotell åpent 24 timer i døgnet - som oftest hele året rundt. Gjestene er derfor velkommen når tid som helst, og man ser gjerne at det er liv og røre i bygningen til langt på natt. Et slikt ønske om aktivitet setter sikkerheten i et litt spesielt fokus til forskjell fra en industribedrift som slutter produksjonen etter f.eks. kl. 1700, og hvor alle i utgangspunktet skal ha forlatt området etter arbeidstid. Da er det om å gjøre og holde dørene låst slik at ingen uvedkommende slipper inn, og det iverksettes en rekke fysiske sikringstiltak for å oppnå denne hensikt.

Det vil virke mot sine forretningsmessige mål å stenge dørene til et hotell slik at ingen slipper inn - da blir det vel ikke mange gjestene å leve av. For ikke å snakke om restauranter, barer og bankettlokaler - slike steder skal jo være åpne og nærmest fritt tilgjengelig for publikum. For strenge låserutiner passer nok ikke på hotell av forståelige grunner.

Utfordringer
Det settes store utfordringer til en resepsjonist når denne skal forsøke å avgjøre om en person som kommer gående gjennom lobby har rettmessig adgang til hotellet eller ikke. Særlig på dagtid er dette et problem ettersom det kanskje er flere titalls personer som tar opphold i resepsjonsområdet på en og samme tid.

Men på sen kveld og natt vil det i prinsippet ikke være ugjestmildt å lukke, evt. også låse hovedinngangen, såfremt man har en godt skiltet intercom som gjestene kan benytte for å legitimere sitt ærend. Ved å be om navn og romnummer er det en enkel sak å verifisere om vedkommende har noe der å gjøre. I dagens samfunn er det ikke unaturlig å sette iverk slike tiltak - de fleste har forståelse for det, særlig utenlandske gjester syntes dette er rimelig.

I et møte- og bankettlokale har betjeningen et særskilt ansvar for å låse dører til møterommene når deltakerne f.eks. er ute til lunch. Alternativt kan det utarbeides ordninger hvor leietaker signerer for nøkler til sine lokaler, og det vil også være hensiktsmessig at vedkommende blir gjort klar over at det er denne som har ansvaret for at lokalene blir sikret. Videre bør det skiltes på innsiden av møterommet en oppfordring om at døren alltid bør låses.

Frokosttyveri
Jeg har inntrykk av at det er mange hoteller som ikke ønsker å innføre ordninger som kan forebygge tyverier fordi at en da på samme tid tror at man signaliserer til gjestene at det er utrygt å oppholde seg der. En slik konkret ordning kan være å sette frem såkalte bordryttere i frokostsalen som oppfordrer gjestene til ikke å sette fra seg baggasje og håndveske når de forlater bordet på grunn av faren for tyveri.

I dag er det for naivt å tro at ikke gjestene også er klar over at det er tyver iblant oss, og de vil da heller oppfatte forebyggende virksomhet initiert av hotellet som en utelukkende positiv faktor. Da har overnattingsstedet tatt dette på alvor, og ønsker å sette gjestenes sikkerhet i fokus.

En annen forebyggende virksomhet i forhold til tyverier i frokostsalen er å ha en vert/vertinne som tar imot gjestene før de går inn. Den ansattes oppgave her er å kontrollere gjestenes tilhørighet ved å sjekke navn og romnummer mot det gjesten selv oppgir. Om man på samme tid smiler og yter service, vil et slikt tiltak ikke virke negativt, og man har på samme tid kontroll med hvem som har passert den fordekte "vaktposten".

Bedrageri
I utgangspunktet må en jo tro at gjesten har til hensikt å betale før han eller henne forlater hotellet for godt, men det er ikke alltid at dette skjer. Da må en i det minste innføre forskjellige rutiner både før og etter oppholdet som kan begrense bedrageriet, og forebyggende virksomhet mot slik virksomhet på hotell kan gjøres på flere måter.

Blant annet er det viktig å sørge for korrekt utfylt registreringskort når gjesten sjekker inn slik at navn og personalia for øvrig er med. I forhold til utenlandske borgere utenfor Skandinavia har hotellet både rett og plikt til å kreve pass som legitimasjon. Videre bør man ta førkontroll av gjestens kredittkort for å se om det er dekning, samt innføre en begrenset kreditt innenfor det angitte tidsrom gjesten skal bo. Det er også lurt å ha en kontroll med regninger som settes på rommet etterhvert som oppholdet varer, slik at kredittnivået ikke overskrides. En slik kontroll kan være hensiktsmessig å gjennomføre i forbindelse med den såkalte "nattkjøringen" hvor alle bilag og skyldige beløp avregnes mot hvert enkelt rom. Da kan man allerede neste morgen ta kontakt med gjesten for å avtale forhåndsbetaling av de kreditter som er overskredet.

I etterkant av et opphold hvor gjesten ikke har betalt er det viktig å sikre så mange spor som mulig. Blant annet kan dette gjøres ved å undersøke gjesterommet før stuepikene gjør det rent for å lete etter papirlapper med telefonnummer, og eventuelle andre dokumenter som kan hjelpe til med å få kontakt med vedkommende. Videre må det tas telefonutskrift, samle sammen registreringskort, bilag og annet som kan tjene som dokumentasjon ved en fremtidig politianmeldelse. Når alt dette er innhentet har man mulighet til å undersøke saken på best mulig måte slik at beløpet kan inndrives dersom man får gjesten i tale. Det er erfaringsmessig lurt å opplyse at saken vil bli politianmeldt dersom regningen ikke blir betalt, men samtidig må en ta høyde for at gjesten også kan være helt ubemidlet, og da hjelper det i regelen ikke å anmelde forholdet. Da er det kanskje bedre å tilby en nedbetalingsordning som begge parter kan leve med.

Balansegang mellom sikkerhet og gjestfrihet
Det er viktig å tenke på utførelsen av en servicebedrifts sikkerhetstiltak. Gjesten skal stå i fokus, og denne må ikke føle at sikkerheten er i veien eller virker dempende på det gjestfrie inntrykket. For de overnattingsbedrifter som velger å ha en ordning hvor et vaktselskap utfører resepsjons- og vakttjeneste, er det viktig at dette selskapet opptrer i en type uniform som er forenlig med det gjestene forventer av et hotell - ikke av en hundefører på patrulje. De fleste vaktselskaper har alternative uniformer avhengig av hvilket oppdrag de har på sine objekter.

Hotellansatte må også ha en viss evne til å "sette foten ned" når de oppdager at noe går på sikkerheten løs. Saker hvor det er gjesten selv som er den utløsende faktor kan være vanskelig å takle fordi han på samme tid er den betalende kunde. Slike forhold oppstår gjerne i restauranter og barer hvor inntak av alkohol kan ha utløst et problem, og dette vil på samme tid være en sikkerhetsrisiko for de andre gjestene om oppførselen er truende og klanderverdig. I bankettlokaler er det viktig å tenke på brann- og evakueringssikkerhet med tanke på hvor gjestene plasserer bord, utstillinger og annet som kan hindre fri ferdsel til rømningsveier og slokkeutstyr. Tradisjonell service må derfor av og til settes til side for gjestenes egen sikkerhet.


Eivind Nilsen
Rådgiver