Tilbake
Startside

Hotellsikkerhet - også de reisendes ansvar

Når vi er ute og reiser er det gjerne hotell vi benytter som overnattingssted. Men hvordan er vår sikkerhet ivaretatt av hotellet, og hvorledes kan vi påvirke dette selv når vi er gjest?

Enten vi reiser som turist eller forretningsreisende, faller valg av overnattingssted etter forskjellige kriterier. I hovedsak vil nærhet til våre primære reisemål være det mest avgjørende, og vi tar inn på et overnattingssted som på samme tid kan dekke våre andre behov som hører med når man er hjemmefra, som f.eks. mat og drikke, samt et godt alternativt sted for å sove.

Men sikkerhet for en selv og de verdier man har med seg kommer ikke alltid så høyt opp på prioritetslisten. Kanskje tar man dette for gitt, og satser mer eller mindre ubevisst på at hotellet tar seg av akkurat den delen av oppholdet. Og langt på vei kan man vel si at det er riktig, men bare til en viss grad. Det er nemlig en naturlig balansegang mellom aktiv sikkerhet og gjestefrihet. Det kan derfor være lurt å tenke over en del forhold når man er ute og reiser, og i denne artikkelen vil jeg vil sette fokus på konkrete forhold som kan bedre sikkerheten generelt når man overnatter på hotell.

Lobbytyveri er et kjent begrep for hoteller som opererer i storbyer. Slike tyverier går ut på at gjerningsmannen tar gjesten sin koffert mens denne foretar inn-/utsjekk. Det klassiske er at gjesten setter fra seg baggasjen sin et sted i lobby for å slippe å ta med dette når han/hun skal ordne sitt ærend i resepsjonen. Tyven venter til gjesten og resepsjonisten har fokus på hverandre, og ser sitt snitt til å stikke av gårde med den ubevoktede baggasjen.

Som oftest kommer man frem til hotellrommet uten å bli frastjålet baggasjen i lobby, og man begynner å ta sitt midlertidige hjem nærmere i betraktning. Ofte er rommet så høyt over gateplan at man slipper å tenke på uvedkommende som tar seg inn utenfra, og i tillegg har de fleste hotell i dag en ekstra lås på innsiden av døren. Men hva med brannsikkerheten? Er det rømningsplan til oppslag på rommet, og hvor er nærmeste nødutgang? Den sikkerhetsbevisste gjest tar gjerne en tur i rømningsveiene for å orientere seg i tilfelle evakuering, og dette bør gjøres før en går til ro den første natten. Undertegnede legger alttid romnøkkelen slik til at jeg automatisk husker å ta den med om jeg skal ut – også ved en eventuell evakuering. Det kan være livsviktig å ha et sted å returnere til dersom rømningsveiene skulle være ufremkommelige, og man av den grunn må ta seg inn på rommet igjen.

En rekke forretningsreisende velger å arbeide på rommet, og i denne forbindelse benyttes gjerne bærbar PC. Videre har man en del arbeidsdokumenter, enten i selve datamaskinen eller på papirark, som ikke andre bør ha innsyn i. Om man forlater rommet bør slike ting låses inn i safe. Mange hoteller har mulighet for sikker oppbevaring, og det anbefales å benytte seg av slike tilbud. Dette gjelder selvsagt også for pass, kontanter og annet som er verdifullt. Generelt er det gjestens egen reiseforsikring som gjelder for tap/tyveri dersom uhellet skulle være ute - hotellet har intet ansvar. Husk i såfall å anmelde forholdet til politiet, og be hotellet om å skrive ut en bekreftelse på at et eventuelt tap/tyveri har vært meldt. Dette vil i regelen være nødvendig i forhold til krav overfor forsikringsselskapet.

For de som benytter hotellets møte- og konferansefasiliteter kan det være en fordel å be om å få en egen nøkkel til de rom som benyttes. Selv om man ber konferansevert(inne) om å låse lokalene når deltakerne f.eks. er til lunch/middag, så blir dette av ulike årsaker ikke alltid gjort. Ta ansvar for dine og andres verdisaker ved å innføre en låseordning, og forklar hvorfor. Jeg har ennå til gode å oppleve at slike tiltak blir negativt mottatt.

De fleste av oss har vel erfart det lille kaoset som er i en frokostsal på et hotell. Man er trøtt, sulten og nokså desorientert, og i tillegg må man finne et sted å sitte. Dessverre er det en del gjester som setter fra seg en koffert eller veske på et ledig bord for å markere at dette er opptatt. Deretter går gjesten til buffeten og forsyner seg med mat i den tro at sine eiendeler fremdeles vil være ved bordet når denne returnerer, men det er ikke alltid slik. Såkalte frokosttyverier er like vanlige som lobbytyverier, og da særlig i sommermånedene hvor denne type kriminalitet utføres av svært profesjonelle folk på et organisert plan.

Det finnes hoteller som i sin policy setter krav til sikkerhet, og dette bør gjestene verdsette høyt. Men likevel ligger mye av ansvaret på de reisende selv. Som en tommelfingerregel kan man si at en må omstille sin sikkerhetsbevissthet fra sitt private hjem til også å gjelde på reise. Det man er nøye med hjemme i sitt daglige virke må man være like nøye med når man bor på hotell.


Eivind Nilsen
Norsk Hotellsikkerhet