Tilbake
Startside
Hotellenes Sikkerhetsinformasjon

Ser du det som en fordel at hotellet du jobber ved kan få tilsendt viktig sikkerhetsinformasjon?  Informasjon som kan forhindre bedrageri, tyveri og andre kriminelle handlinger?  Hvis svaret er ja, er Hotellenes Sikkerhetsinformasjon viktig å ha kjennskap til.  Denne tjenesten er i funksjon hele døgnet, og leverer opplysninger fortløpende til alle medlemmer.

Om du er ansatt ved et hotell som ennå ikke er med i denne ordningen, kan du fylle ut skjemaet under for å få tilsendt informasjon om tjenesten - gratis og helt uforpliktende.

Din e-postadresse (arbeid): 
Fullstendig navn på hotellet du er ansatt ved: