Tilbake
Startside


Registreringsskjema for nye brukere

Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du er ansatt ved et hotell/virksomhet/etat som har fått tilbud av Norsk Hotellsikkerhet om å være med i Hotellenes Sikkerhetsinformasjon. Brukernavn og passord vil bli sendt til din e-postadresse som du oppgir nedenfor.

NB!  Alle opplysninger vil bli kontrollert før brukernavn og passord tildeles.

Ønsket brukernavn (unngå æ, ø og å. Maks. 16 tegn):        
Ønsket passord (unngå æ, ø og å. Maks. 16 tegn): 
Bekreft ønsket passord: 
Din e-postadresse (arbeid): 
Ditt fornavn: 
Ditt etternavn: 
Stilling: 
Fullstendig navn på virksomheten du er ansatt ved: 
Virksomhetens gateadresse: 
Virksomhetens postadresse: 
Evt. kontaktperson ved virksomheten: 
Tlf.nr. jeg kan nå deg på (arbeidsgiver): 
Er virksomheten medlem av Sikkerhetsinformasjon?  Ja Nei Usikker